Ανακοίνωση (30.1.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ γίνονται δεκτές στα προγράμματα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Δείτε την ΥΑ που αναφέρει η Ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin