Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 7272/23.1.2018) της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ενημέρωση των μελών της με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την 2817/2017 απόφαση του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων»

Δείτε το Έγγραφο εδώ και τη συνημμένη σε αυτό απόφαση 2817/2017 του ΣτΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin