Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 7269/23.1.2018) της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ενημέρωση των μελών της με θέμα: «Ασφαλιστικές Εισφορές με το Ν.4387/16 (Κρατήσεις στην Προσωπική Διαφορά)»

Δείτε το Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin