Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ.10043/60932/120/16.1.2018 – ΑΔΑ: 7Ζ6Ε465Θ1Ω-ΤΣ1) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και…»

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin