Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.1094/1433479/2.11.2017 – ΑΔΑ: 6ΙΦΙ465ΧΠΙ-35Π) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει»

Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin