ΕΦΚΑ/τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Ανάρτηση Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016 Συνταξιούχων

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016 των συνταξιούχων του τ. ΕΤΑΑ Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ στην ιστοσελίδα του eΤΣΜΕΔΕ.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογητέου έτους 2016 με χρήση του Α.Φ.Μ., του Α.Μ.Κ.Α., του Αρ. Σύνταξης και της Πολλαπλότητας (0 : Δικαιούχος, Α : Συζυγος, Β,Γ,Δ,Ε : Τέκνα) του δικαιούχου.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να εκδόσουν τη Βεβαίωση Αποδοχων 2016, κάνοντας είσοδο στην ιστοσελίδα με χρήση των προσωπικών τους κωδικών και χωρίς την ανάγκη εισαγωγής Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και Αρ. Σύνταξης, από την επιλογή: “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” –> “Συνταξιούχοι” –> “Βεβαίωση Εφορίας Συνταξιούχου”.

Είσοδος στην εφαρμογή για μη πιστοποιημένους χρήστες

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin