Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4387/16 και η λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ». Τρίπολη 29.3.2017

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για τον ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4387/2016 ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΜΕΔΕ με βασικό ομιλητή τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Μακέδο, στην Τρίπολη την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα έναρξης 17:30 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (Πρόσκληση-Πρόγραμμα).

Στην ομιλία του ο κ. Μακέδος επισήμανε το γεγονός της πρωτόγνωρης οικονομικής και θεσμικής κρίσης που βιώνουμε την τελευταία 7-ετία στη χώρα μας, σε συνδυασμό με το ιδιότυπο καθεστώς εποπτείας από τους δανειστές και τους θεσμούς, οδήγησε μέχρι σήμερα στην ψήφιση περισσότερων από 80 φορολογικών και ασφαλιστικών νόμων και περισσοτέρων από 2.500 σχετικών εγκυκλίων και διευκρινιστικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια παρουσίασε την πραγματικότητα που διαμορφώνει για τον κλάδο, ο νέος ασφαλιστικός νόμος μετά την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και αναφέρθηκε στις κρίσιμες προκλήσεις και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις, που είναι αλληλένδετες με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. και τον εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Για να μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν το δικαίωμα της επιβίωσης. Γιατί χωρίς βιώσιμο και ενεργό τον κλάδο των Μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη.

Έγιναν εκτενείς αναφορές στα θέματα της καθημερινότητας των Μηχανικών και στα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, όπως:

  • οι αναδρομικές εισφορές των ετών 2011 – 2014
  • η δυνατότητα επανένταξης σε διακανονισμούς των συναδέλφων που έχουν χαθεί
  • οι προϋποθέσεις απόκτησης ασφαλιστικής ικανότητας, ώστε να υπάρχει η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ των συναδέλφων που έχουν οφειλές
  • η ασφαλιστική ενημερότητα έργου με οφειλές
  • η εκδίκαση των αιτήσεων Θεραπείας – Ενστάσεων,

και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν, μέσα από τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του Ε.Φ.Κ.Α. της οποίας είναι Πρόεδρος, καθώς και της πρώην Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ που σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4387/2016 διατηρεί αρμοδιότητες για θέματα παροχών και ασφάλισης, μέχρι τη σύσταση των αντίστοιχων Διοικητικών Επιτροπών.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη λειτουργία του νέου φορέα  που περιλαμβάνει 31.000 και πλέον πιστούχους Μηχανικούς και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που συνδυαστικά συμμετέχουν σε πλέον των 6.000 Τεχνικών Εταιρειών αναφέρθηκε:

  • στην αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης της περιουσίας του ΤΜΕΔΕ σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη, ώστε ο φορέας να μπορεί συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της εγγυοδοσίας-πιστοδοσίας διατηρώντας τους προβλεπόμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας
  • στα προβλήματα της υποστελέχωσης και προσωπικού και στις ενέργειες που έχει δρομολογήσει η Διοίκηση προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
  • στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υλοποιείται από τις αρχές του έτους και έχει ως πρώτο στόχο την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ
  • στη διασύνδεση του φορέα με ευρωπαϊκά δίκτυα για την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συνεργειών

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του δήλωσε:

Σκοπός μας είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας προκειμένου να στηρίζουμε έμπρακτα τις ανάγκες και να συμβάλουμε ουσιαστικά με καινοτόμες υπηρεσίες στο έργο όλου του τεχνικού κόσμου.

Φιλοδοξία μας είναι να μετεξελίξουμε  το ΤΜΕΔΕ σε ένα πρότυπο φορέα, ενεργό και διαρκή υποστηριχτή των πιστούχων-μελών μας.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »