Υλικό Σεμιναρίων με θέμα: «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού», που διεξήχθησαν το Φεβρουάριο 2017

Σας ενημερώνομε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η εισήγηση και χρήσιμο υλικό από τα Σεμινάρια με θέμα: «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού», που διεξήγαγε το Τμήμα στην Τρίπολη 1.2.2017, στην Κόρινθο 10.2.2017 και στην Καλαμάτα 20.2.2017.

Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin