Υλικό Σεμιναρίων με θέμα: «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού», που διεξήχθησαν το Φεβρουάριο 2017


Σας ενημερώνομε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η εισήγηση και χρήσιμο υλικό από τα Σεμινάρια με θέμα: «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού», που διεξήγαγε το Τμήμα στην Τρίπολη 1.2.2017, στην Κόρινθο 10.2.2017 και στην Καλαμάτα 20.2.2017.

Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε εδώ