Νεα/Επικαιροτητα

ΥΠΕΝ: Ακόμη μία εγκύκλιος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Περισσότερα

Αρχές Ασφαλείας Εφαρμογής Υαλοπινάκων

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (4.7.2016): Διεξαγωγή Ημερίδας για τις Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές του Υαλοπίνακα στην Τρίπολη

Περισσότερα

ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Ανακοίνωση (30.6.2016) σχετικά με την παρατάση της προθεσμίας επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

Περισσότερα

ΥΠΕΝ – Τροπολογία με παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Εγκύκλιος 14/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έκδοση ν.4392/2016 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄του ν.4281/2014»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 13/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Περισσότερα

Πληρωμές δικαιούχων ενίσχυσης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

Περισσότερα

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών (27.6.2016): Παράταση έως τις 15.7.2016 στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Ενημέρωση ΔΟΑΚΑ προς ΥΔΟΜ για στοιχεία διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) κατά την έκδοση άδειας δόμησης

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Υπουργική απόφαση για τα δικαιολογητικά της βεβαίωσης καταλληλότητας των Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης του Ν. 4280/2014

Περισσότερα

Ανακοίνωση Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ (15.6.2016): Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Περισσότερα

Επείγουσα ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (15.6.2016) για τις κατασκηνώσεις 2016

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (14.6.2016): Ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών Α’ εξαμήνου 2016. Διόρθωση εσφαλμένων υπολογισμών

Περισσότερα

Απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ για τις αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών

Περισσότερα

Κατάργηση κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Περισσότερα

Institute of Zero Energy Buildings (ΙΝΖΕΒ): Ενημέρωση για ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτιμητών ακίνητης περιουσίας του έργου “RenoValue”

Περισσότερα

Άρειος Πάγος, απόφαση 181/2016: Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες – Ευθύνη εργοδότη – Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας

Περισσότερα