Νεα/Επικαιροτητα

6η τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.36962/29.3.2021 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1218/29.3.2021)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. (Δελτίο Τύπου 29.3.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις και διορθώσεις του ΥΠΕΝ για αυθαίρετα, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ετοιμόρροπα κτίρια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΣΦΗΟ, με διατάξεις του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α΄44/26.3.2021)

Περισσότερα

Γεωχωρικά δεδομένα αναρτημένων δασικών χαρτών 2021. (Ανακοίνωση 24.3.2021 του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, που πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 131784/20.10.2003 (Β΄1624) στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.13148/26.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων – απόσυρσης και αναβάθμισης ταμειακών μηχανών. (Δελτίο Τύπου 26.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Από σήμερα οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων με ισχύ έως τις 9.4.2021. (Ανακοίνωση 26.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 – ΦΕΚ Β΄1194/27.3.2021)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2021 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 26.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έγκριση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ». (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28112/384/24.3.2021 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάρτιο 2021. (Απόφαση Αριθμ.Α.1063/22.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1156/24.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1228/2020 ΚΥΑ «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4582). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1059/19.3.2021 – ΦΕΚ Β΄1155/24.3.2021)

Περισσότερα

Παράταση των προθεσμιών ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013. (Εγκύκλιος Ε.2062/23.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr. (Κοινό Δελτίο Τύπου 23.3.2021 των Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.90573/1.9.2020 ΥΑ «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄3640). (Απόφαση Αριθμ.30465/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1107/22.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.90574/1.9.2020 ΥΑ «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β΄3641). (Απόφαση Αριθμ.30460/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1016/16.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.50095/20.5.2020 ΥΑ «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β΄1937). (Απόφαση Αριθμ.30461/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1016/16.3.2021)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.100615/22.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων – ετοιμόρροπα κτίρια – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια – ΣΦΗΟ. (Ανακοίνωση 19.3.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυρασφάλειας (Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας – 3η Έκδοση – Μάρτιος 2021)

Περισσότερα