Νεα/Επικαιροτητα

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαΐου 2019 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ – Blogspot” του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παρατείνεται, μέχρι 26 Αυγούστου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, σε κτηματογραφούμενες περιοχές της Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 11.7.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Αποστολή Κωδικού επαλήθευσης διεύθυνσης email, κατά τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Β΄ κύκλου. (Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανάρτηση Τεχνικών Εγχειριδίων Πληροφοριακού Συστήματος και Οδηγιών για την υποβολή αίτησης. (Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (ανάρτηση ειδοποιητηρίων – προθεσμία καταβολής 1ης δόσης: 30.8.2019). (Ανακοίνωση 9.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/5.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 της Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – ΦΕΚ Β΄2837/5.7.2019)

Περισσότερα

Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.829468/8.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενημέρωση των επιχειρήσεων που δέχονται κάρτες πληρωμών για την ασφάλεια των συναλλαγών. (Δελτίο Τύπου 5.7.2019 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα 22.7.2019 η διαδικτυακή πύλη του Σ.ΕΠ.Ε. (Ανακοίνωση 5.7.2019 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Πρόσβαση των εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”. (Δελτίο Τύπου 4.7.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Ενεργοποιείται από 15.7.2019 η κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των εργοδοτών μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. (Δελτίο Τύπου 3.7.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν.4495/2017. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2872/5.7.2019)

Περισσότερα

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του τμήματος Δ΄ “αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης” του Ν.4495/2017. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2871/5.7.2019)

Περισσότερα

Ανάρτηση Οδηγιών και εγγραφή νέων χρηστών στον Β΄ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” (έναρξη εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα στις 10.7.2019 και ώρα 12.00 πμ). (Ανακοίνωση 5.7.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 άνεργων ηλικίας 18-66 ετών (η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά στις 10.7.2019). [Δελτίο Τύπου 5.7.2019 και Δημόσια Πρόσκληση Νο9/2019 Αρ.Πρωτ.55203/5.7.2019 του ΟΑΕΔ – ΚΥΑ Αριθμ.οικ.30061/563/3.7.2019 (ΦΕΚ Β΄2791/4.7.2019)]

Περισσότερα

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. (Εγκύκλιος Ε.2125/3.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ.732/2019 απόφασης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Ε.2123/1.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ/319/821000/3.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση (μέχρι 31.12.2019) λειτουργίας συλλογικών οργάνων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57691/7404/13.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2739/3.7.2019)

Περισσότερα