Νεα/Επικαιροτητα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Παράταση πρόσβασης των «προσωρινών» ενεργειακών επιθεωρητών στο πληροφοριακό σύστημα των ενεργειακών επιθεωρητών

Περισσότερα

ΥΠΕΚΑ: Διευκρίνιση στο Νόμο 4178/2013

Περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

Περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών : Κατάλογος βασικής νομοθεσίας

Περισσότερα

Επαγγελματικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνημα του Ελεύθερου Επαγγελματία

Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων Μισθωτών Μηχανικών Ιδιωτικού Τομέα

Περισσότερα

Εγκύκλιος Δ16β/04/281/Α.Φ./8.7.2013 “Άδεια εκτέλεσης ιδιωτικής εργασίας” Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Ξεκίνησε το πρόγραμμα ενίσχυσης υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, για το επερχόμενο πρόγραμμα επιδότησης της κατάρτισης υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή στο «οριστικό» Μητρώο Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013

Περισσότερα

Προτάσεις-αιτήματα σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές (διέλευση δικτύου φυσικού αερίου προς Μεγαλόπολη)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Συνάντηση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου με το ΤΕΕ Πελοπονήσου

Περισσότερα

Ανακοίνωση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας.

Περισσότερα

Αίτημα για άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων)

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013

Περισσότερα

Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων

Περισσότερα