Νεα/Επικαιροτητα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων (προθεσμία έως 23.8.2019) για δύο νέα προγράμματα κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων

Περισσότερα

Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με το Ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα. (Εγκύκλιος-37 Αριθ.πρωτ.Δ21/62/1.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 30.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στη Λακωνία. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685/27.6.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2708/2.7.2019)

Περισσότερα

Ασφαλιστικά κενά μεταξύ των ημερών εργασίας, δεν επηρεάζουν το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας. (Ανακοίνωση 1.7.2019 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). (Απόφαση Αριθμ.29164/755/27.6.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2686/2.7.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του Ν.4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1236/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2713/2.7.2019)

Περισσότερα

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος-36 Αριθ.Πρωτ.Σ50/19/802007/1.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα. (Εγκύκλιος Aρ.Πρωτ.271108/26.6.2019 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (Απόφαση Αριθμ.οικ.29147/Δ1.10258/27.6.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2639/28.6.2019)

Περισσότερα

Ενημερωτικό για απόφαση αποδέσμευσης λογαριασμών. (Δελτίο Τύπου 28.6.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Από την 1η Ιουλίου 2019 ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας. (Δελτίο Τύπου 2.7.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 61654/2019 ΚΥΑ (Β΄2324/14.6.2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 130060/2017 (Β΄4158/29.11.2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν.4469/2017. (Εγκύκλιος Ε.2117/25.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄78/24.5.2019) “Κύρωση της σύμβασης δωρεάς … και άλλες διατάξεις” σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”. (Εγκύκλιος Ε.2116/25.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2597/28.6.2019)

Περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”. (Απόφαση Έγκρισης Αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59499/487/28.6.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Β΄ κύκλος του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II” (Προκήρυξη – Οδηγός Εφαρμογής – Παραρτήματα Οδηγού). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/24.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2583/27.6.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 15.7.2019 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. (Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 29.7.2019 της προθεσμίας υποβολής των Α.Π.Δ. και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019. (Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο! (Ανακοίνωση 27.6.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών” (Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ)

Περισσότερα