Νεα/Επικαιροτητα

Έναρξη Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 29.1.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παρατείνεται και για τον Φεβρουάριο το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας. (Ανακοίνωση 29.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αλλαγές προθεσμιών στο “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον II” για Α΄ και Β΄ Κύκλους

Περισσότερα

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β΄ – Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων Πολυκατοικίας – Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Α΄ – Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Β΄. (Ανακοινώσεις 27.1.2021 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Επανεκκίνηση 25.1.2021 με τεχνικές προσαρμογές – Από τις 3.2.2021 οι αιτήσεις για Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β). (Ανακοίνωση 25.1.2021 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄287/27.1.2021)

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Ανακοίνωση 27.1.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), για το έτος 2021. (Απόφαση Αριθμ.3310/Δ1.933/25.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄241/25.1.2021)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ19/25.1.2021 – ΦΕΚ Β΄236/25.1.2021)

Περισσότερα

Έως τις 2.2.2021 η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. (Δελτίο Τύπου 25.1.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018 και 2019. (Εγκύκλιος-7 Αρ.Πρωτ.30612/Σ.9297/26.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου 2020 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 26.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Ανακοίνωση 26.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Υποχρεωτική από 1.2.2021. (Ανακοίνωση Τύπου 26.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄90). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.5004/22.1.2021 – ΦΕΚ Β΄189/23.1.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του Ν.4635/2019 (Α΄167). (Απόφαση Αριθμ.Α.1010/19.1.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄176/21.1.2021)

Περισσότερα

Πώς θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. (Ανακοίνωση Τύπου 21.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα