Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση προθεσμιών υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων – απόσυρσης και αναβάθμισης ταμειακών μηχανών. (Δελτίο Τύπου 26.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Από σήμερα οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων με ισχύ έως τις 9.4.2021. (Ανακοίνωση 26.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 – ΦΕΚ Β΄1194/27.3.2021)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2021 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 26.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έγκριση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ». (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28112/384/24.3.2021 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάρτιο 2021. (Απόφαση Αριθμ.Α.1063/22.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1156/24.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1228/2020 ΚΥΑ «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4582). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1059/19.3.2021 – ΦΕΚ Β΄1155/24.3.2021)

Περισσότερα

Παράταση των προθεσμιών ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013. (Εγκύκλιος Ε.2062/23.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr. (Κοινό Δελτίο Τύπου 23.3.2021 των Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.90573/1.9.2020 ΥΑ «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄3640). (Απόφαση Αριθμ.30465/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1107/22.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.90574/1.9.2020 ΥΑ «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β΄3641). (Απόφαση Αριθμ.30460/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1016/16.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.50095/20.5.2020 ΥΑ «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β΄1937). (Απόφαση Αριθμ.30461/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1016/16.3.2021)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.100615/22.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων – ετοιμόρροπα κτίρια – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια – ΣΦΗΟ. (Ανακοίνωση 19.3.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυρασφάλειας (Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας – 3η Έκδοση – Μάρτιος 2021)

Περισσότερα

Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.Δ15/Ε΄710706/423/17.3.2021 του Υφ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1087/22.3.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 – ΦΕΚ Β΄1076/20.3.2021)

Περισσότερα

Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.97788/Σ.31528/19.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση στην υποβολή καταστάσεων υπόχρεων έτους 2021 έως 31.3.2021. (Ανακοίνωση 18.3.2021 του ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πολιτών–Δημοσίου. (Δελτίο Τύπου 17.3.2021 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα