Νεα/Επικαιροτητα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών (Ν.3986/2011) Α΄ εξαμήνου 2014. (Ανακοίνωση 10.6.2019 του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Χρήσιμες Ανακοινώσεις (4/6/2019, 6/6/2019 και 10/6/2019) του ΤΕΕ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4495/2017 και 4178/2013

Περισσότερα

Οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣ∆ για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3 ν.998/1979. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.183185/1282/7.6.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων. (ΚΥΑ Αριθμ.43650/7.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2213/8.6.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς. (Απόφαση Αριθμ.οικ.44662/454/31.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄2192/7.6.2019)

Περισσότερα

Σχετικά με διαχωρισμό οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς αλλαγή χρήσης. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/2532/2192/10.6.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 31.7.2019 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας κατοίκων εσωτερικού για την κτηματογράφηση των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Δήμων Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου – Περαχώρας και των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Π.Ε. Κορινθίας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/47841/507/28.5.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2102/5.6.2019)

Περισσότερα

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2019 – Υποβολή αιτήσεων. (Ανακοίνωση 7.6.2019 του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Έκδοση οδηγιών σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και των συνοδών αυτών, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ/Β/4898/2018). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/10/οικ.21662/6.6.2019 του ΕΟΠΥΥ)

Περισσότερα

Οδηγίες για τρόπο και διαδικασία απόδοσης δαπανών για χρήση αποκλειστικής/κού νοσοκόμου. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/9/οικ.21661/6.6.2019 του ΕΟΠΥΥ)

Περισσότερα

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών (οδηγίες για την εφαρμογή του N.4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης…” στους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους καθώς και σε όσους πρόκειται να υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα). (Εγκύκλιος-30 Αριθ.Πρωτ.692972/6.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υπολογισμός της Σύνταξης του ν.4387/2016 (Α΄85) σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των αντίστοιχων διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης. (Εγκύκλιος Aριθ.Πρωτ.Φ.60000/3857/265/21.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.9.2019 της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1210/28.5.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2091/5.6.2019)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο ενόψει της λήξης των προθεσμιών. (Ανακοίνωση 5.6.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Ξεκινά η δομή στήριξης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. (Δελτίο Τύπου 4.6.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2092/3.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2091/30.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας και επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 12.1.2019. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ/οικ.19310/513/22.5.2019 του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄1997/31.5.2019)

Περισσότερα

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης-κατασκευής. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.3005/3.6.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση του “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” που αφορά τις εκπρόθεσμες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των ετών 2016, 2017 & 2018

Περισσότερα