Νεα/Επικαιροτητα

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Από 1.12.2020 έως 21.12.2020 η υποβολή αιτήσεων για τον παρόντα κύκλο. (Ανακοίνωση 30.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αντικατάσταση της 34341/5991/18.9.2020 ΚΥΑ “Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 26 του Ν.4722/2014” (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄4581). (ΚΥΑ Αριθμ.47284/359/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5080/17.11.2020)

Περισσότερα

Προθεσμίες πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 και Δήλωσης Συμψηφισμού Εισφορών με Πιστωτικά Υπόλοιπα Εκκαθάρισης 2019. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 4.12.2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5229/26.11.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4756/2020 “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”. (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις για τις οικοδομικές άδειες σύμφωνα με το Ν.4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 3.12.2020) – Παρατάσεις προθεσμιών δόσεων. (Ανακοίνωση 25.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέα παράταση έως 31.1.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”. (Δελτίο Τύπου 19.11.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4727/2020 (Α΄184). (ΚΥΑ Αριθμ.32066/ΕΞ2020/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5123/19.11.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο από την 1.1.2021. (Εγκύκλιος με Α.Π.32607ΕΞ/2020/19.11.2020 και Αριθμ.Φακ.ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18, του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Πολεοδομικό-Χωροταξικό Νομοσχέδιο: Μεταρρύθμιση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις και τη στήριξη της ιδιοκτησίας. (Δελτίο Τύπου 24.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για κατόχους σταθμών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020). (Ανακοίνωση 23.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Άνοιξε στις 20.11.2020 η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4. (Δελτίο Τύπου 20.11.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ με θέμα: “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα” (τελευταία ενημέρωση: 17.11.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047). (ΚΥΑ ΓΔΟΥ282/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5081/17.11.2020)

Περισσότερα

Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.111428/21.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.4122/2013 για την “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” – Δυο προσαρμογές λόγω των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού – Ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Προγράμματος. (Δελτίο Τύπου 16.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.306179/19.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα