Νομαρχιακή Επιτροπή Κορινθίας

Έδρα: Αδειμάντου 38 , 201 00 Κόρινθος
Τηλ.:
Fax:

Πρόεδρος: ΚΩΣΤΗΡΗΣ Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΧΙΑΣ Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος
Μέλος: ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Κωνσταντίνα
Μέλος: ΠΛΑΤΑΚΟΣ Αθανάσιος