Μόνιμες Επιτροπές Περιφερειακού Επιπέδου (Πενταμελείς)