Επικοινωνία με την Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ, στα κεντρικά γραφεία ΤΕΕ


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα Πληροφοριών (ΤΠ/ΤΕΕ) έχει μετεγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ στη διεύθυνση Νίκης 4, Αθήνα.
Τα νέα τηλέφωνα του τμήματος της ΤΠ/ΤΕΕ είναι το 2103291230 και fax. 2103291290. Τα παλιά τηλέφωνα θα λειτουργούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2017.