Γενικό Έγγραφο (αρ. πρωτ. Γ99/1/133/12.12.2016) του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin