Ημερίδες με θέμα : «Το HE.PO.S.». Καλαμάτα 16.6.2009, Τρίπολη 24.6.2009 και Σπάρτη 25.6.2009

Οι ημερίδες ενημέρωσης για τους μηχανικούς της Πελοποννήσου, όπου παρουσιάστηκε το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HE.PO.S.), πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην Τρίπολη 24.6.2009, τη Σπάρτη 25.6.2009 και την Καλαμάτα 16.6.2009.
Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HE.PO.S.) είναι ένα σύστημα το οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και λειτουργεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για να παρέχει υπηρεσίες προσδοροσισμού θέσης αξιοποιώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού (GPS – Global Positioning System).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin