Ημερίδα με θέμα : «Τεχνολογία σκυροδέματος». Κόρινθος 27.6.2007


Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007, με βασικούς  ομιλητές τους συναδέλφους μηχανικούς :

  • Θεόδωρο Βουδικλάρη, Πολιτικό Μηχανικό – Πρόεδρο Ι.Ο.Κ. – Μέλος Επιτροπής Συντάξεως Κ.Τ.Σ.-97 & Κ.Τ.Χ.-00/07.
  • Νικόλαο Μαρσέλλο, Πολιτικό Μηχανικό – Μέλος Επιτροπής Συντάξεως Κ.Τ.Σ.-97.

Στην ημερίδα εκτός από την παρουσίαση των κύριων σημείων του Κ.Τ.Σ.-97 και του Ε.Ν. 206-1, οι ομιλητές ανέπτυξαν και τα εξής θέματα :

Α) η σωστή παραγγελία του σκυροδέματος (κατηγορία αντοχής, κατηγορία κάθισης, σκυρόδεμα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, με προσθήκη 330 kg τσιμέντο /m3 κλπ).

Β) η σωστή παραλαβή του έτοιμου σκυροδέματος (έλεγχος δελτίου αποστολής, έλεγχοι αντοχής, απαγόρευση προσθήκης νερού, βελτίωση της εργασιμότητας κλπ).

Γ) η σωστή διάστρωση – συμπύκνωση, συντήρηση και αφαίρεση ξυλοτύπων στο σωστό χρόνο.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων οι ομιλητές απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των παρισταμένων συναδέλφων σχετικές με το θέμα.