Ημερίδα με θέμα : «Τεχνολογία σκυροδέματος». Κόρινθος 27.6.2007

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007, με βασικούς  ομιλητές τους συναδέλφους μηχανικούς :

  • Θεόδωρο Βουδικλάρη, Πολιτικό Μηχανικό – Πρόεδρο Ι.Ο.Κ. – Μέλος Επιτροπής Συντάξεως Κ.Τ.Σ.-97 & Κ.Τ.Χ.-00/07.
  • Νικόλαο Μαρσέλλο, Πολιτικό Μηχανικό – Μέλος Επιτροπής Συντάξεως Κ.Τ.Σ.-97.

Στην ημερίδα εκτός από την παρουσίαση των κύριων σημείων του Κ.Τ.Σ.-97 και του Ε.Ν. 206-1, οι ομιλητές ανέπτυξαν και τα εξής θέματα :

Α) η σωστή παραγγελία του σκυροδέματος (κατηγορία αντοχής, κατηγορία κάθισης, σκυρόδεμα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, με προσθήκη 330 kg τσιμέντο /m3 κλπ).

Β) η σωστή παραλαβή του έτοιμου σκυροδέματος (έλεγχος δελτίου αποστολής, έλεγχοι αντοχής, απαγόρευση προσθήκης νερού, βελτίωση της εργασιμότητας κλπ).

Γ) η σωστή διάστρωση – συμπύκνωση, συντήρηση και αφαίρεση ξυλοτύπων στο σωστό χρόνο.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων οι ομιλητές απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των παρισταμένων συναδέλφων σχετικές με το θέμα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin