Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Νόμος 4409/28.7.2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄136/28.7.2016 ο Νόμος 4409/2016 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με τίτλο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», στον οποίον έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις με τις αλλαγές για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ” στη σελίδα 7585 του ΦΕΚ).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin