Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/26.7.2016 – ΦΕΚ Β’ 2458/10.8.2016) «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)»

Δείτε την ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin