ΥΠΕΝ: Ακόμη μία εγκύκλιος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Σε έκδοση ακόμη μίας εγκυκλίου (Αρ. Πρωτ. 20272/1-7-2016) προς τις υπηρεσίες δόμησης, μέσω των Διευθύνσεων ΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προχώρησε το ΥΠΕΝ για το γνωστό θέμα των ΑΕΚΚ. Στη νέα εγκύκλιο της ΓΓΧΣΑΠ Ρένας Κλαμπατσέα με ημερομηνία 1/7/2016 αναφέρεται ότι «Η παρ.1 του άρθρου 17 του ν.4067/12 (79 Α΄), σύμφωνα με την οποία για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου κα πρέπει να τηρείται όπως ήδη τηρείται η προβλεπόμενη σχετική νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), επιβάλλει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και επομένως οι αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης θα πρέπει να τηρούν την προβλεπόμενη από την παρ. 3α του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ διαδικασία παράλληλα με την έκδοση της άδειας δόμησης για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεων, επισκευών κλπ. Η μη τήρηση των ειδικότερων υποχρεώσεων των διαχειριστών ΑΕΚΚ που απορρέει από την παρ. 3 του άρθρου 7 της εν λόγω ΚΥΑ, συνεπάγεται κατά την παρ.4 του ιδίου άρθρου την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Ωστόσο με δεδομένο ότι πολλές κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν υφίστανται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και τον ΕΟΑΝ προωθεί άμεσα επικαιροποίηση – τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας».
Υπενθυμίζεται ότι μόλις δέκα ημέρες νωρίτερα, είχε εκδοθεί εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 14996/21-6-2016) από το ΥΠΕΝ στις 21/6/2016 σύμφωνα με την οποία ρητά τονίζεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο «δεν απαιτείται υποβολή στοιχείων για τη διαχείριση αποβλήτων», αναλύοντας ότι η ΚΥΑ του 2010 δεν εφαρμόζεται στο σημείο αυτό από τη στιγμή που υπάρχει μεταγενέστερα νέος νόμος (2011) και νέα ΚΥΑ (2012) που ρυθμίζει διαφορετικά αυτά τα θέματα. Παραμένει ωστόσο η υποχρέωση επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ. Επομένως η ΔΟΑΚΑ και η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ τονίζουν ότι το Υπουργείο εξετάζει αλλαγές στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ το επόμενο διάστημα, με έμφαση στο σεβασμό του περιβάλλοντος αλλά χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών – ιδιοκτητών ακινήτων». Η εγκύκλιος είχε εκδοθεί σε απάντηση ερωτήματος του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Προφανώς μετά την ανάδειξη του θέματος από το newsletter του ΤΕΕ και σχετικές ιστοσελίδες τεχνικής ενημέρωσης, το ΥΠΕΝ χρειάστηκε να διευκρινίσει τις αρχικές διευκρινίσεις. Εκ των κοινοποιήσεων της νέας εγκυκλίου προκύπτει ότι αυτή προκλήθηκε από τις αντιδράσεις των συναρμόδιων περιβαλλοντικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και του ΕΟΑΝ, καθώς τα απόβλητα αυτά με βάση τη νομοθεσία και τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να οδεύουν προς επανάχρηση και ανακύκλωση, με στόχο της μείωση των απορριπτόμενων υπολειμμάτων. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι το Υπουργείο χρειάζεται να ρυθμίσει το θέμα εκ νέου, καθώς οι διευκρινίσεις (και οι διευκρινίσεις επί των διευκρινίσεων…) δημιουργούν ερωτηματικά.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »