Αρχές Ασφαλείας Εφαρμογής Υαλοπινάκων


Οι “Αρχές Ασφαλείας Εφαρμογής Υαλοπινάκων” είναι ένα «εγχειρίδιο» που έχει σαν στόχο την επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα ανά εφαρμογή, για την αποφυγή ατυχημάτων.
Δημιουργήθηκαν από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΟΕΒΥ), λόγω κενού νόμου, και βασίζονται στον Ευρωκώδικα της 01/07/2013 .