Εγκύκλιος ΠΟΛ 1044/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013» έως τις 30.6.2016

Δείτε την εγκύκλιο δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β΄1083/18.4.2016 (Σελίδα 13960).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin