Λειτουργία γραφείων νομικής και φορολογικής υποστήριξης του ΤΕΕ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2016

Το γραφείο νομικής υποστήριξης δεν θα λειτουργήσει την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, τη Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016, την Τρίτη του Πάσχα 3 Μαΐου 2016 και την Τετάρτη του Πάσχα 4 Μαΐου 2016. Αντί αυτών, το γραφείο νομικής υποστήριξης εκτάκτως θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, ενώ θα λειτουργήσει κανονικά τη Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου 2016, 11:00-14:00. Μετά την ημερομηνία αυτή, η λειτουργία επανέρχεται στις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.

Το γραφείο φοροτεχνικής υποστήριξης δεν θα λειτουργήσει τη Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και την Τετάρτη του Πάσχα 4 Μαΐου 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, η λειτουργία επανέρχεται στις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin