Συνεχίζεται έως 4.3.2016 η Απεργία–Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές


Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την αποτροπή ψήφισης του σ/ν για το ασφαλιστικό, συνεχίζεται η Πανελλαδική Απεργία–Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο από τη Δευτέρα 29-2-2016 μέχρι και την Παρασκευή 4-3-2016.
Των ανωτέρω εξαιρούνται οι Επιτροπές Δημοπρασιών σύμφωνα με όσα αναφέρει η 6896/26.2.2016 σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.