Διακανονισμός Οφειλών Συνδρομών Παλαιότερων Ετών

Για τις περιπτώσεις που τα Μέλη του ΤΕΕ ή οι Τεχνικές Επωνυμίες δεν μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα τις οφειλόμενες συνδρομές, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε να παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού με τους εξής όρους:

  • Οι οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές να μπορούν να καταβληθούν σε διμηνιαίες δόσεις.
  • Στο Μέλος ή την Τεχνική Επωνυμία με ενεργό διακανονισμό δίνεται βεβαίωση ενημερότητας και δεν εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Τυχόν μελλοντική αύξηση των συνδρομών δεν θα αυξήσει τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε έγκυρο διακανονισμό.
  • Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στον διακανονισμό. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του MyTEE (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) ή στο ΤΕΕ απευθείας (στα Κεντρικά Γραφεία ή στα Περιφερειακά Τμήματα). Η αίτηση συνοδεύεται με εξουσιοδότηση προς το ΤΕΕ να χρεώνει τις οφειλόμενες δόσεις σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή σε Πιστωτική-Χρεωστική Κάρτα του οφειλέτη.
  • Για κάθε επιτυχημένη ή αποτυχημένη συναλλαγή θα ενημερώνεται ο οφειλέτης με ηλεκτρονικό τρόπο.
  • Σε περίπτωση που για 3 συνεχόμενες προσπάθειες δεν εισπραχθεί η οφειλόμενη δόση ο διακανονισμός ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.
  • Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μέχρι 3 αιτήσεις για υπαγωγή σε διακανονισμό.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του κεντρικού ΤΕΕ: “ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »