Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών


Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε κείμενο που αφορά το ασφαλιστικό των Μηχανικών.