Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Πελοποννήσου για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών

Η Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε κείμενο που αφορά το ασφαλιστικό των Μηχανικών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin