Ανακοίνωση για δυνατότητα καταβολής των αμοιβών μηχανικών με χρέωση λογαριασμού και internet banking


Μετά από τα συνεχή αιτήματα του ΤΕΕ Πελοποννήσου προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και το Κεντρικό ΤΕΕ καθώς και τις τακτικές τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με τους αρμοδίους, επιλύθηκαν προβλήματα που είχαν προκύψει λόγω της επιβολής των capital controls και δόθηκαν διευκολύνσεις σχετικά με τις «Αμοιβές Μηχανικών» που απαιτούν τραπεζικές συναλλαγές.
Συγκεκριμένα η ΕΤΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ:

  • Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 επέκτεινε το Σύστημα Κατάθεσης Αμοιβών Μηχανικών και η συναλλαγή της σχετικής είσπραξης διενεργείται πλέον στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και συμψηφιστικά, δηλαδή με χρέωση λογαριασμού, αντί μόνο μετρητών.
  • Από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 θα παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας της συναλλαγής “Αμοιβές Μηχανικών” μέσω των εναλλακτικών καναλιών i-bank (Internet Banking) της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.