Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπροσώπων του ΤΕΕ στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας


Προκειμένου να συμπληρωθεί το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καλούμε όλους τους Ιδιώτες Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες, Μέλη του ΤΕΕ Πελοποννήσου, που πληρούν τουλάχιστον 2 από τις προϋποθέσεις του άρθρου 23, Ν.4030/2011 και ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως τακτικά ή αναπληρωματικά Μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, μετά από την ηλεκτρονική κλήρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή της σχετικής φόρμας και των αποδεικτικών εγγράφων στο tee_trip@tee.gr, έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.