Η κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ εξακολουθεί να πληρώνεται


Σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών της 6ης Φεβρουαρίου 2015 σε ερώτημα του τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, η κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ εξακολουθεί να ισχύει και να πληρώνεται κανονικά.