Εγκύκλιος 26/11.12.2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών”»

Δείτε την εγκύκλιο και το αναφερόμενο σε αυτή ΦΕΚ Β’ 3068/14-11-2014.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin