Εγκύκλιος 26/11.12.2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών”»


Δείτε την εγκύκλιο και το αναφερόμενο σε αυτή ΦΕΚ Β’ 3068/14-11-2014.