Νέα παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών


Για το θέμα της διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών, το ΤΕΕ Πελοποννήσου παρεμβαίνει εκ νέου στο ΥΠΕΚΑ και το κεντρικό ΤΕΕ με πρόσθετες κρίσιμες επισημάνσεις και ζητά την άμεση παράταση της ισχύος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών ως έχει για ένα ακόμη έτος, την επαναξιολόγηση των κριτηρίων εξέτασης και δημιουργία τράπεζας ενδεικτικών θεμάτων–ερωτημάτων, καθώς και την άμεση τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων Υπ.Οικ. με την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ, όπου αυτό απαιτείται, στα υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή που απευθύνεται προς τον Υπουργό κ. Ιωάννη Μανιάτη, τον Αναπλ. Υπουργό κ. Νικόλαο Ταγαρά, το Γ.Γ. Χωρ/ξίας & Αστ. Περ/ντος κ. Σωκράτη Αλεξιάδη και τον Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη αναφέρει: ( Περισσότερα… )