Παρέμβαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου αντιλαμβανόμενο πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης αναφορικά με τις επαγγελματικές εξελίξεις μετά τη ψήφιση του Ν.4254 καθώς και τη σπουδαιότητα δουλειάς που πρέπει να γίνει για τη διαμόρφωση των προτάσεων του ΤΕΕ, με παρέμβασή του στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του κεντρικού ΤΕΕ υποδεικνύει αναλυτικά τις βασικές αρχές-άξονες που πρέπει να στηρίζονται οι προτάσεις αυτές, εξηγεί τους λογους που η Πολιτεία πρέπει να τις αποδεχθεί, αναφέρει τις ενέργειες στις οποιες έχει ήδη προβεί για τη διαμόρφωση των δικών του προτάσεων και ζητά ενημέρωση για την πορεία του έργου των Επιτροπών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στη σχετική επιστολή αναφέρει: ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin