Ανακοίνωση: Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας

Συνάδελφοι,

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Τρίπολης, ενημερωθήκαμε ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές και το β΄ εξάμηνο του 2013, μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι και 31/08/2014.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin