Παράταση ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ

Στο άρθρο 30 του Ν.4258/14-04-2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), προβλέπεται παράταση ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ ως τις 30-6-2014, καθώς και επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών, οι οποίες θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013, σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σ’ αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013.

Δείτε το Ν.4258/14-04-2014

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »