Προθεσμία δηλώσεων ΦΠΑ

Νέα προθεσμία για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, ορίζεται ότι η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση και όχι μέχρι τις 20 του μήνα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Έτσι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τον Μάρτιο για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία θα υποβληθούν στις 30 Απριλίου αντί στις 22 Απριλίου που θα έπρεπε να υποβληθούν λόγω Πάσχα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin