ΥΑ 14482/14.3.2014 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 95/31.4.2014) “Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων”

Στο ΦΕΚ 95/31.4.2014 (ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) δημοσιεύθηκε η ΥΑ με αριθμ. οικ. 14482/14.3.2014 για την αλλαγή χρήσης κτιρίων σε ρυμοτομούμενα ακίνητα όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 του άρθρου 25 του Ν.4178 για τα αυθαίρετα (και κάπου στο ΝΟΚ….)
 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin