ΥΑ 14482/14.3.2014 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 95/31.4.2014) “Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων”


Στο ΦΕΚ 95/31.4.2014 (ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) δημοσιεύθηκε η ΥΑ με αριθμ. οικ. 14482/14.3.2014 για την αλλαγή χρήσης κτιρίων σε ρυμοτομούμενα ακίνητα όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 του άρθρου 25 του Ν.4178 για τα αυθαίρετα (και κάπου στο ΝΟΚ….)