Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22-3-2014

Πάγια θέση του ΤΕΕ Πελοποννήσου είναι ότι το νερό αποτελεί Κοινωνικό Αγαθό. Αυτό αναγνωρίζεται εμμέσως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με ενέργειές της ανέστειλε σχέδια πού υπήρχαν για την ιδιωτικοποίηση των Οργανισμών πού διαχειρίζονται το νερό. Βασική προτεραιότητα όλων μας οφείλει να είναι η άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε νερό χρήσης πού πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πόσιμο νερό. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση οφείλουν να έχουν ως στρατηγική τους την εκτέλεση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων, εντάσσοντάς τα άμεσα στους προϋπολογισμούς τους, καθώς και τη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των υπαρχόντων.

  • Όσον αφορά στον τομέα της διαχείρισης των Υγρών Αστικών Αποβλήτων, στρατηγική της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης οφείλει να είναι η επίσπευση ολοκλήρωσης όλων των έργων αποχετεύσεων και βιολογικών καθαρισμών και η λειτουργία τους σε επίπεδο τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
  • Σε ότι αφορά το αρδευτικό νερό, πιστεύομε ότι ήρθε η ώρα η Πολιτεία, μετά από χρόνια αλόγιστης χρήσης και εφαρμογής «τακτικής» χρήσης των γεωτρήσεων για τη γεωργία, να αλλάξει πλεύση απαγορεύοντας επί της ουσίας την άντληση και υπεράντληση του υπόγειου υδροφορέα και της επίτευξης της άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων μέσω συλλογικών δικτύων και τεχνικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος. Επισημαίνομε ότι σε όλη την Ανατολική χώρα, οριοθετούμενη από τους ορεινούς όγκους Πίνδου-Παρνασσού-Ταϋγέτου, που τα υπόγεια ύδατα τροφοδοτούνται από τις βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις, απαιτείται ειδική προστασία του Υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα, με αποφάσεις πού πρέπει να ληφθούν και να ενταχθούν στο Οριστικό Σχέδιο της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων πού εκπονεί το ΥΠΕΚΑ.
  • Για τα ύδατα των θαλασσών, πιστεύομε ότι η προστασία τους πλέον εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό σήμερα από την λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών που έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς και από τη μείωση των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων που δεν απορροφούνται αμέσως από το έδαφος. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για περιπτώσεις εγκαταστάσεων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών που χωροθετούνται και λειτουργούν πλησίον περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον, ώστε να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις εξασφάλισης της ποιότητας αυτών.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διαχρονικά έχει συμβάλλει και συνεχίζει αδιάλειπτα την προσπάθεια αυτή, στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης των Υδατικών Πόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με μελέτες των Ομάδων Εργασίας του, με ειδικές Ημερίδες πού έχει διοργανώσει, με εισηγήσεις, προτάσεις και παραστάσεις σε όλο το φάσμα των Νομοσχεδίων πού αφορούν το θέμα, καθώς και σε Επίπεδο Εθνικού και Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδιασμού.

Η εγρήγορση όλων των συναδέλφων Μηχανικών αλλά και του συνόλου της Κοινωνίας, για την προστασία του Κοινωνικού Αγαθού «Νερό» και για την εξασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών πρόσβασης στη χρήση του στην προβλεπόμενη ελάχιστα αποδεκτή ποσότητα αλλά και ποιότητα, είναι επιβεβλημένη.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »