Εγκύκλιος Yπουργείου Οικονομικών για τη φορολόγηση των αποθεματικών των επιχειρήσεων

Τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθούν τα αφορολόγητα αποθεματικά βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει αναλυτική εγκύκλιος (ΠΟΛ 1007/2.1.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών με θέμα “Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994″) για το θέμα. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός αφορολόγητων αποθεματικών και με βάση τα οριζόμενα στην εγκύκλιο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τα αφορολόγητα αποθεματικά τους.

Δείτε την Εγκύκλιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin