Βιβλίο με τίτλο: “Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών”

Το βιβλίο εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο 2008 από το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ με συγγραφέα τη συνεργάτιδά του κ Μπόσκου Βασιλική, Πτυχιούχο Νομικής, Πρώην Οικονομικό Επιθεωρητή, Master Δημόσιας Διοίκησης Α.Π.Θ.
Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες διπλωματούχους μηχανικούς, για τους οποίους αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα διότι θα βρουν μέσα σ’ αυτό απαντήσεις σε φορολογικά θέματα που τους απασχολούν λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός τους.
Το περιεχόμενο του βιβλίου συνίσταται από:
• Ανάλυση διατάξεων Ν. 2238/94
• Ερμηνεία διατάξεων Ν. 3296/04, Ν. 2859/2000
• Παραδείγματα στο Εισόδημα Φ.Π.Α. Ν.2859/2000 – Κ.Β.Σ.

Δείτε το Βιβλίο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin