Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Ξεκίνησε το πρόγραμμα ενίσχυσης υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σύμφωνα με την ανοικτή πρόσκληση και τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος (που, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες, ερωτήσεις/απαντήσεις, υποβολή αιτήσεων και τελευταία νέα, θα βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου):
– Την επιδότηση δικαιούνται όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που πρόκειται να παρακολουθήσουν σεμινάρια ή έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια και έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.
– Συνολικό ύψος προγράμματος: 8.000.000 ευρώ.
– Ανώτατο ύψος επιδότησης 400 ευρώ (για ένα ή περισσότερους κύκλους σεμιναρίων: κτήριο, λέβητες, κλιματισμός)
– Ανώτατος δυνητικός αριθμός επιδοτούμενων: 20.000
– Τηρείται προτεραιότητα σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της αίτησης για επιδότηση και τα κριτήρια επιλεξιμότητας (εισοδηματικά, ηλικιακά, μη εγγραφής ή εγγραφής στο μητρώο προσωρινών Ενερεγιακών Επιθεωρητών)
– Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους, ανά συγκεκριμένα και τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα καθορίζεται στην αντίστοιχη, για κάθε κύκλο, προκήρυξη.
– Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »