Επαγγελματικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Ο οδηγός εκδόθηκε από το κεντρικό ΤΕΕ και επικαιροποιήθηκε το 2004 από το Γραφείο Νέων Μηχανικών σε συνεργασία με το Γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων και τα μέλη Ομάδας Εργασίας για την ενημέρωση και απασχόληση Νέων Μηχανικών. Βασίστηκε στον «Επαγγελματικό Οδηγό για το Νέο Μηχανικό» που συντάχτηκε από Ομάδα Εργασίας με θέμα τη σύνταξη και έκδοση Επαγγελματικού Οδηγού του ΤΕΕ, το 1994.
Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον Νέο Μηχανικό στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τον Επαγγελματικό Κώδικα των Ελλήνων Μηχανικών, πληροφορίες για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΤΕΕ, για τους συλλόγους ειδικοτήτων των μηχανικών, για τις ευρωπαϊκές ενώσεις μηχανικών, για το ΤΣΜΕΔΕ, για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα, για τις εργασιακές σχέσεις του μηχανικού καθώς και για τους κύριους τομείς απασχόλησης του μηχανικού.
Στόχος του Γραφείου Νέων Μηχανικών είναι η συνεχής επικαιροποίησή του.

Δείτε τον οδηγό

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin