Ανακοίνωση του ΤΕΕ για διακοπή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του όπως (Δηλώσεις Αυθαιρέτων, Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Άδειων, Ελεγκτές Δόμησης, Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων, Διαχείριση Λογαριασμών tee.gr και teemail.gr) λόγω εργασιών συντήρησης στην πληροφορική υποδομή του.

Δείτε την ανακοίνωση του ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin