Δημοσιεύτηκε ο Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α’/06.06.2022) με τίτλο: «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις». Ενδιαφέροντα άρθρα: Άρθρο 147 – Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021. Άρθρο 153 – Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων Άρθρο 154 – Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου

Δείτε τον Ν.4938/2022 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin