Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.»

Δείτε την απόφαση με Αριθ. 166653/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin