Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με οδηγίες στους ασφαλισμένους μη μισθωτούς που θα διαπιστώσουν από 01.06.2022 ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα.

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin