Γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κωδικοποίηση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον επικουρικό κλάδο σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016»

Δείτε το Γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με Α.Π. 247092/26.06.2022 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin