ΥΠΕΝ έγγραφο με θέμα: «Εφαρμογή των υπ’ αρ. 117/1982 και 124/1982 εγκυκλίων σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923»

Δείτε το υπ’ αριθ. οικΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30198//1020/29.03.2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin