Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 6ης Έκδοσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020)

Δείτε την πρόσκληση του ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin