Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903/2021 (ΦΕΚ 6046/Β/20.12.2021) με θέμα: Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού),

Δείτε την απόφαση του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin